0 артикула в
кошницата
¬изитка  аталог ѕоредици “ърсене Ќови заглави€ јвтори
ѕоредица: ‘ентъзи
«аглавие:  ј ¬ќ ¬»ƒя ∆≈Ќј“ј Ќј Ћќ“
јвтор: …оана Ѕуразопулу
јнотаци€:
40 века след библейската катастрофа в —одом и √омор, същата тази зем€ около бреговете на ћъртво море се отвар€ и оттам започва да извира мистериозна виолетова сол с уникален вкус и качества на наркотик. Ќейната по€ва промен€ из основи географи€та на цели три континента Ц јфрика, јзи€ и ≈вропа. —ъвсем внезапно ѕариж се превръща в средиземноморски град. ¬иолетовата сол завлад€ва и заробва света безшумно.  онсорциумът на —едемдесетипетимата е собственик на правата над нейни€ добив и маркетинг. —ъвременни€т —одом Ц  олони€та, е м€стото, което е представено в още по-тъмни краски и от прастари€ град. ¬ не€ живе€т хил€ди хора, работещи в добива и преработката на виолетовата сол. ’ора, подчинени и непрекъснато следени от  онсорциума, чи€то база се намира в ѕариж. ”бийци, бегълци и лъжци Ц колони€та е рай за тези, които б€гат от ≈вропа, особено за привилегированите ѕурпурни звезди. Ўестима "дворцови" служители и губернаторът на  олони€та представл€ват €дрото на романа. “ези шестима души са съпругата на губернатора, свещеникът, съди€та, лекар€т, комендантът на  олони€та и лични€т секретар на губернатора. Ќо когато губернаторът на колони€та ¬ер? (наречен на името на библейски€ цар) умира внезапно и загадъчно, шестимата служители се обръщат един срещу друг, предизвиквайки ужас€ваща верига от събити€, които заплашват самото съществуване на  олони€та. “огава започва да се разплита интелектуално-психологическата игра на Ѕуразопулу.
 нигата е изградена от писма доклади за събити€та, случили се в петнайсетдневен период от време Ц от смъртта на ¬ера, до двайсетгодишни€ юбилей на колони€та. яснота в събити€та внас€ ‘илеас Ѕук Ц най-големи€т съставител на писмословици в неговата епоха, към когото пак чрез писмата си изпращат своите послани€ тези шестима придворни.
¬ ѕариж ‘илеас Ѕук е избран от зловещи€  онсорциум чрез епистоларните признани€ на шестимата да състави писмословица и така да отсее истината от лъжите, за да разбере кой е убил губернатор ¬ера. Ќо докато ‘илеас разкрива мистери€та, той започва да осъзнава, че това не са обикновени писма и че сами€т ход на човешката истори€ е поставен на карта. ¬ случа€ писмословицата е с характера на меандър, древен гръцки ключ, за разгадаване на трудно об€снимите €влени€. ѕоследвалите писма доклади на "дворцовите" служители до  онсорциума Ц нещо нечувано, тъй като единствен губернаторът има право на контакт със —едемдесетипетимата Ц и написани независимо едно от друго, но и внезапната по€ва на един нов губернатор, раздаващ налудничави заповеди, представл€ват основата на сюжета.
—ъзакл€тието между героите, напомн€що държавата на ѕлатон, пригодена към днешна дата, с всички онези факти, сочещи за духовно разложение и съсловни разлики, постав€ читател€ в св€т, където той не само се пита дали не представл€ва част от него, но и доколко сами€т той е спомогнал за развитието му в тази насока.
391 страници, цена 20.00 лв.
ISBN: 97-954-330-493-6