0 артикула в
кошницата
¬изитка  аталог ѕоредици “ърсене Ќови заглави€ јвтори
ѕоредица: „≈“»¬ќ Ќј ≈ƒ»Ќ ƒЏ’
«аглавие: Ѕилет за ада
јвтор: Ћоран Ѕоти
јнотаци€:
—ъпругът и € бие от години. Ќо в ден€, когато се опитва да излее гнева си върху нейни€ деветгодишен син, т€ н€ма друг избор: да му се опълчиЕ и да го убие. ¬ нощта, в ко€то в €ростта си той заплашва не само не€, но и ƒавид, т€ е на€сно, че това никога н€ма да спре, и го пробожда с кухненски€ нож. Ќо съпругът и е ченге, при това корумпирано, с враговете и тайните, които влачи след себе си. » сега т€ е тази, ко€то тр€бва да плаща за мръсните му афери. ƒилъри на дрога, полици€, мафи€ Ц всички са по петите ѝ. Ќо само едно нещо има значение за тази наранена майка: да изб€га. ƒа изб€га от миналото, но най-вече да защити сина си, който е резултат от специален медицински експеримент и изпадайки в ДтрансУ, получава видени€ за адско бъдеще. “€ придобива сила подобно на жена, ко€то може да повдигне камион, за да освободи детето си, попаднало под гумите.
ќсвен ако двамата не успе€т да промен€т хода на тази задушаваща съдба.


Д”жас€ващ трилър и супер раздвижено писане!У
parismatch.com

Дѕритежава абсолютно точното количество съспенс и нотка перверзност. Ќаистина чудесна крими новела, ко€то ще ви накара да треперите по истински френски маниер!У Marie France

Ћќ–јЌ Ѕќ“» е роден през 1969 г. във ‘ранци€. ƒетството си прекарва в родината и ћароко, където живее негови€т д€до Ц художник. ћалки€т Ћоран обича да чете произведени€, които го държат в посто€нно напрежение. ѕо-късно учи право и журналистика. –аботи за различни вестници и е съавтор на н€колко книги. ѕърви€т му роман веднага попада в колекци€та бестселъри на френското издателство Д–обер ЋафонФ. ¬ следващите си книги Ѕоти не се раздел€ с готик атмосферата, но трилърите му стават далеч по-модерни. ѕознавачите на жанра го наричат Дфренски€ —тивън  ингФ.
Ўарли спр€. —рещна погледа ѝ.  лео беше навела леко глава като куче пред загадка. Ўарли вид€ с ужас как т€ се приближава към детето, наострила нокти, за да го сграбчи, като продължаваше да € държи на мушка с малки€ си пистолет.
¬довицата замръзна в устрема си: ƒавид идваше срещу не€. «ад него вратата се затръшна, с€каш блъсната от силен в€тър.
- ƒавидЕ ЌеЕ не форсирай, съкровищеЕ
Ѕеше изречено със слаб, дори плах глас. «ащото за първи път Ўарли можеше наистина да € усети: енерги€та. ≈дно течение, което се смесваше с електрически трептени€, студени и топли вълни, които обгръщаха сина ѝ.
- ƒавид! Ц повтори т€ с по-твърд глас.
ƒетето не € чу. Ќе мигна, вперил мастилени€ си поглед във ¬довицата. —€каш не € виждаше. »ли виждаше единствено не€.
 лио му отвърна с изненадано изражениеЕ —лед това свирепо.
“€ не подозира нищо, помисли си Ўарли. “€ не знаеЕ
Е ÷ели€т разрушителен потенциал на ƒавид!
ƒумите б€ха дошли естествено в ума ѝ.
- ƒавидЕ ”спокой се. Ќе форсирай! ƒавид! „уй ме! Ќе ‘ќ–—»–ј…!
Е ƒа форсираЕ
ѕистолетът изхвръкна с такава сила от ръцете на  лео, че т€ хлъцна сподавено. “ой не прелет€ н€колко метра, както по време на посещението на  олбер. Ѕуквално изчезна извън полезрението. ѕриземи се н€къде в кухн€та сред тр€сък на съдове и гърмежи, последвани веднага от дълго подсвирване. ¬ дневната н€какво пращене предвеща огън, който се разгор€ внезапно в камината.
 лео облещи очи. ѕогледна ръката си, после се обърна към огнището, където вече се издигаха пламъци.
Ўарли се възползва от изумлението ѝ и се хвърли върху не€. — опитност, придобита от улицата, ¬довицата извади дръжката на един бръснач, чието острие разгъна мигновено.
ƒавид насочи поглед към майка си.
Ўарли беше вече във въздуха, почти върху ръката на  леоЕ
Е ƒа форсира!Е
Е когато т€ усети как една неочаквана, магнетична сила € задърпа назад. –езки€т удар на бръснача замр€ във въздуха. ѕрозорци се взривиха н€къде под въздействието на енерги€та. ¬ ста€та се разлет€ха книги.
Ўарли се приземи на зем€та, недалеч от вратата. ќтърси се с болезнено т€ло. ”жасена. ≈лектричеството, което обхождаше ста€та, беше станало още по-силно, смесвайки се с ледени€ в€тър отвън Ц стори ѝ се, че студът беше всмукан от къщата.
“ой ще умре! «агуби контрол и това ще го убие!
383 страници, цена 14.00 лв.
ISBN: 978-954-330-438-7