0 артикула в
кошницата
¬изитка  аталог ѕоредици “ърсене Ќови заглави€ јвтори
ѕоредица: Ћ≈ —» ќЌ
«аглавие: 35 кила надежда
јвтор: јнна √авалда
јнотаци€:
"35 кила надежда" е поетична притча за началото: за избор в живота, силата на любовта и предаността. «а семейството. «а каквото мечтаете, тр€бва да се сбъдне. Ќеобходимо е само много силно желание. √регоар никога не е харесвал училището. ≈два избутал до шести клас, животът е станал само по-лош. Ќа 13 години той е повтар€л два класа и накра€ е изключен. Ћекарите заключават, че има дефицит на вниманието Ц но √регоар е убеден, че това не е проблем. ”чилището просто не го интересува. –одителите му вземат решение да го изпрат€т в пансион, за да се определи като самосто€телен и отговорен. «а разлика от умени€та му по писане, см€тане и други предмети, √регоар е с много умели ръце; той може да прави неща, да оправ€ неща, да измисл€ полезни джаджи. Ќо за съжаление тези способности не се покриват с постижени€та в училище. ≈динствените му щастливи моменти са в навеса на д€до му Ћеон, сред инструментите, които той използва, за да направи своите изобретени€. ƒ€дото е и единствени€т му утешител и поддръжник.
√регоар се чувства като пълен провал и изгнаник в системата на образованието и това, казано с глас на 13-годишен осъден да прекара още три години в училище, е реалистично и провокиращо размисъл за проблема с деца като него, които страдат от дефицит на вниманието и са хванати в образователна система, ко€то невинаги може да се погрижи за техните нужди.
» когато √регоар е наистина мотивиран да направи нещо, той може да го направи!  нигата е като напомн€не, че академичните или спортните постижени€ не са единствените маркери за успех.
¬същност единственото училище, чиито врати ще се отвор€т за √регоар, той подбира сам и сам пише писмо, в което не излага, а сподел€ сво€та Дмотиваци€У:
80 страници, цена 9.00 лв.
ISBN: 978-954-330-432-5