0 артикула в
кошницата
¬изитка  аталог ѕоредици “ърсене Ќови заглави€ јвтори
ѕоредица: ”нискорп  Ћј—» ј
«аглавие: ¬енеци€ през зимата
јвтор: ≈манюел –облес
јнотаци€:
ѕрез зимата ¬енеци€ е създадена само за тези
които се обичат,
и обезсърчава другите, чието сърце е празно.


¬ъв Д¬енеци€ през зиматаФ брод€т призраци, които през л€тото тълпата и слънцето прогонват.  ак да се изрази в образи ц€лата тази тайнственост? ѕрав€т го главните герои. ¬ зимната ¬енеци€ французойката ≈лен търси личната си свобода и намира убежище от бедите, сполетели € в ѕариж, след драматичната разд€ла със семейни€ й шеф. «а фотографа Ћаснер ¬енеци€ през зимата е вдъхновение и начало на нов творчески албум. ƒвамата се срещат, за да откри€т гол€мата и истинска любов и да продължат нав€рно заедно. “ази ¬енеци€ е и подход€щ фон за истините за тревожното ни време, изпълнено със скрити и €вни заплахи.
ћнозина ще се сет€т за филма Д¬енеци€ през зиматаФ и споменът за него ще ги предизвика да прочетат романа.

 ато начинаещ романист за мен бе опасна склонността към възторжен, блест€щ стил. «атова естествено чувствах близки ‘лобер, —тендал, а в известен смисъл и н€кои големи американски писатели. ќт т€х получих друг урок.  омпозици€та, ко€то възприех във Д¬енеци€ през зиматаФ, до гол€ма степен се дължи на този урок.
≈манюел –облес


≈манюел –облес е роден на 4 май 1914 година в ќран. Ѕаща му е зидар, а майка му перачка, и двамата от јлжир. Ѕащата умира преди раждането на ≈манюел и той е отгледан от майка си и баба си, родом от √ренада. ≈то защо два са матерните му езика: френски и испански. ¬ автобиографичен разказ писател€т довер€ва, че е искал да стане мореплавател, но учи във ¬исши€ педагогически институт в јлжир. —ледват пътешестви€ из ћароко, »спани€ »ндокитай,  итай и н€когашни€ ———–. ѕрез ¬тората световна война е мобилизиран като преводач. »звестно време работи като учител. — јлбер  амю го свързва дългогодишно при€телство, а Ћуис Ѕунюел филмира негов роман.
≈манюел –облес е носител на наградата Д‘еминаФ. ќстав€ богато творчество от разкази, романи и пиеси. ќт 1973 г. е член на јкадеми€ Д√онкурФ. Ќа негово име е учредена и престижна литературна награда.


* * *

¬ъв У¬енетоФ € обзе известна веселост. ќще от входа
се почувства така самоуверена, вътрешно покровител-
ствана от нощта. ќтгатваше ли Ћаснер интереса, който
предизвикваше у не€? ≈лен се съмн€ваше в това, защо-
то на моменти й изглеждаше леко отчужден. “€ го на-
блюдаваше, докато се хранеха, гледаше обгорената му
ръка, ко€то налагаше в съзнанието й мисълта за изпъл-
нен с приключени€ живот.
–азговар€ха за албума, който Ћаснер подготв€ше.
Ц  ога ще го започнете? Ц поинтересува се т€.
Ц ѕредпочитам най-напред да свърша с изложбата.
Ц ј това ще трае дълго Ц намеси се ѕалиеро, забил
нос в чини€та.
Ц ¬се пак скоро ще се заема с албума Ц продължи
Ћаснер. Ц –аботата много ме интересува, макар и да съм
на€сно колко е трудна. ѕрез зимата ¬енеци€ е създаде-
на само за тези, които се обичат, и обезсърчава други-
те, чието сърце е празно.
Ѕеше ли забележката преднамерена? Ѕеше € изрекъл
с усмивка, но ≈лен не се довер€ваше на думите.
Ц ќсвен това много цен€ ирационалното, а през този
сезон във ¬енеци€ брод€т призраци, които през л€тото
тълпата и слънцето прогонват.  ак да се изрази в обра-
зи ц€лата тази тайнственост?
“ой €вно се забавл€ваше
216 страници, цена 13.00 лв.
ISBN: 978-954-330-387-8