0 артикула в
кошницата
¬изитка  аталог ѕоредици “ърсене Ќови заглави€ јвтори
ѕоредица: ’Ћјѕ≈
«аглавие: ∆јЅ» » —јЋјћјЌƒ–»
јвтор:  рис ћакнаб
јнотаци€:
— Д¬лечуги и земноводни" поемате на откривателско пътешествие в света на едни от най-разнообразните и пъстри същества в природата. —майващите, цветни илюстрации разкриват вс€ко животно в ужас€ващото му великолепие, а интересните текстове предостав€т подробна и малко известна информаци€ за вс€ко същество.

¬ Д∆аби и саламандри" са включени земноводни от цели€ св€т, сред които гигантски саламандър, аксолотъл, червенокоремна бумка, гигантски саламандър, африканска жаба бик и дърволаз, лимонова жаба, малайска рогата крастава жаба и др. ¬с€ко същество е представено с текст и картинки. ќписани са устройството на отделните видове, реалните им размери и кои части на света обитават. ¬ специален раздел Д«наете ли, че?Ф са предоставени интересни и любопитни факти за съответните видове. —пециалните термини и по-особените пон€ти€ са об€снени в кратък речник. ћалките енциклопедии са снабдени с показалец. ¬ рубриката Д«а повече информаци€Ф са посочени сайтове и допълнителна литература за тези и още подобни видове земноводни.
32 страници, цена 0.00 лв.
ISBN: 978-954-330-287-1