0 артикула в
кошницата
¬изитка  аталог ѕоредици “ърсене Ќови заглави€ јвтори
ѕоредица: —“»Ћ Ќј ∆»¬ќ“
«аглавие: 90-ƒЌ≈¬Ќј ƒ»≈“ј  улинарен дневник - ѕърва част
јвтор: Ѕреда ’робат и ћойца ѕол€ншек
јнотаци€:
Дќ“ ”“–≈ «јѕќ„¬јћФ - изразът до болка е познат на хил€ди, пре€ли и натрупали килограми по повод или без повод. “рескаво започва търсене на диети и допитване до при€тели, успели да свал€т н€кой и друг килограм. ќбикновено втал€ването свързваме с гладуването.

„ували ли сте за диета, за ко€то Ќ≈ ≈ Ќ”∆Ќќ
да се отказвате от храната?
≈, това е 90-дневната диета.
“€ е изключително попул€рна и използвана от стотици хил€ди европейски дебеланковци и дебеланки, които след трите месеца не само са отслабнали, но и задържат постигнатото намалено тегло. “ова не е толкова диета, колкото режим на хранене, с който се отслабва, без да се лишаваме от никаква храна. ћоже да си позволим да €дем всичко: плодове, зеленчуци, месо, ориз, хл€б, дори сладкиши и торти.
ќсновни€т принцип на 90-дневната диета е хранене по точно определени дни, като от значение е разпределението на продуктите по групи, поемането на достатъчно количество течности, както и редовната физическа активност. Ќе бива да се забрав€, че еднакво важно е както какво хапваме, така и какво количество из€ждаме.
 нигата е изключително практична и улесн€ва прилагането на хранителни€ режим. «а всеки от 90-те дни е посочено какво тр€бва да €дете на трите основни хранени€ и двете междинни. ѕредложени са €сти€, продуктите и начинът на приготв€не. ясти€та са прости, не изискват много време за готвене и са от продукти, които се намират във всеки магазин. Ќещо повече при изготв€нето на диетата и книгата е предвидено, че готвите не само за себе си, а и за семейството си. ѕринципът на хранене е подход€щ за всички членове на семейството. «а т€х просто слагате на гозбата различни добавки и €стието е готово. Ќо внимавайте Ц ДдобавкитеФ са само за т€х!
јко по време на диетата сте нарушили н€кое правило, не бива да ви обзема чувство на вина - продължете оттам, откъдето сте € прекъснали Ц пригответе и хапвайте €сти€та, които са предвидени за следващи€ ден.
Ќ≈ ¬» ≈ ѕќ ¬ ”—ј? е рубриката, ко€то предлага друг вариант, ако посоченото основно €стие не ви допада.
ƒиетата можете да повторите чак 90 дни след приключването й.
Ѕългарското издание на кулинарни€ дневник е допълнено, обогатено с об€снени€, съвети и идеи, които със сигурност ще са ви от полза по време на диетата.
ѕредстои да излезе и  улинарен дневник - втора част, в ко€то е представена ц€лостната програма за задържане на постигнатото намалено тегло.

ѕетра јрсич, 27-годишна; преди диетата 106 кг, след диетата (проведена два пъти) 60 кг; задържа теглото си вече три години и половина: Дѕрограмата на 90-дневната диета тр€бва да се приложи от първи€ до деветдесети€ ден! ¬сичко започна когато след празнично пре€ждане надебел€х с 6 кг. ќпитах с диета и само за един месец свалих 6-е кг, но си върнах половината от т€х веднага след като спр€х диетата.Ф
112 страници, цена 14.00 лв.
ISBN: 978-954-330-320-5