0 артикула в
кошницата
¬изитка  аталог ѕоредици “ърсене Ќови заглави€ јвтори
ѕоредица: Ѕ»ќ√–ј‘»»
«аглавие: √јЅ–»≈Ћ √ј–—»я ћј– ≈— - ≈дин живот
јвтор: ƒжералд ћартин
јнотаци€:
≈динствената най-пълна биографи€ на ћј– ≈—


√јЅ–»≈Ћ √ј–—»я ћј– ≈— е един от най-великите и попул€рни писатели. Ќосител на Ќобелова награда за литература (1982) и на множество други награди, √арси€ ћаркес неизменно превръща сво€ живот и родината си  олумби€ в пленителна приказка.
ƒжералд ћартин е официални€т биограф на ћаркес и личен негов при€тел. «атова обстойно разглежда както живота, така и творчески€ път и произведени€та на писател€. ѕри€тели, близки и специалисти, общували с ћаркес в съответни€ период от живота и работата му, извадки от писма и цитати от други материали или спомени на писател€, или за него изграждат неверо€тен портрет на човека и световноизвестни€ колумбийски писател. «а всеки период са включени и съответните творби с рецензии за т€х. јвторът задълбочено прослед€ва еволюци€та на политическо-етичните възгледи на писател€ на фона на житейското му развитие и опит. –азгледани са политическите симпатии на ћаркес в различните периоди от живота му, посещени€та в »зточна ≈вропа в кра€ на 50-те години на минали€ век и рол€та, ко€то впечатлени€та му от »зточни€ блок изиграват за синтеза на политическото му мислене. ќтделено е м€сто на отношението му към  уба, взаимоотношени€та на писател€ с ‘идел  астро и рол€та им в произведени€та му.
ѕодробно е разгледан и лични€т живот на ћаркес.
ƒжералд ћартин съум€ва великолепно да долови грапавата, омайна и нер€дко комична реалност зад неговите книги. ƒокато следва перипетиите в живота на този лошо облечен, изпостал€л млад мъж, издигнал се от провинциалното безличие до богатството и световната слава, ћартин не отминава треската и безпокойството в конфликта между известността и литературната специфика, между политиката и творчеството, между властта, самотата и любовта в живота на √арси€ ћаркес. јвторът анализира разноречието между карибските корени на писател€ и мрачни€ авторитаризъм на високопланинската Ѕогота, както и неговото умишлено, и при все това слисващо, отвръщане от Дмагически€ реализъмФ заради подчертаната простота на ДЋюбов по време на холераФ през 80-те години на ’’ век.
ѕовече от седемнайсет години ћартин интервюира над триста човека, сред които ‘идел  астро, ‘елипе √онзалес, четирима президенти на  олумби€, писателите  арлос ‘уентес, јлваро ћутис, ћарио ¬аргас Ћьоса и “омас ≈лой ћартинес, и също толкова значимото семейство на писател€: съпругата и синовете му, майка му, брат€та и сестрите му Ц както и неговите при€тели и професионални сътрудници.
ƒжерал ћартин напълно е потопен в света на √арси€ ћаркес, но не изневер€ва на критичната перспектива в изложението на негови€ живот - завлад€ващ и поразителен като въздействащата журналистика, ко€то прави, сложен и пленителен като ко€то и да е от литературните му творби.
724 страници, цена 0.00 лв.
ISBN: 978-954-330-323-6