0 артикула в
кошницата
¬изитка  аталог ѕоредици “ърсене Ќови заглави€ јвтори
ѕоредица: ”нискорп  Ћј—» ј
«аглавие: «а любовта и смъртта
јвтор: ѕатрик «юскинд
јнотаци€:
Д¬ любовта има нещо загадъчно, нещо, което не можем да видим съвсем добре и не сме в състо€ние да об€сним €сно и пълно.
 олкото повече бърборим за любовта, толкова по-малко говорим за смъртта. “€ ни затвар€ устата.Ф
ѕатрик «юскинд
Д«а любовта и смърттаФ е сборник от есета, написани от ѕатрик «юскинд, които разглеждат връзката между двете основни природни стихии в човешкото битие. «юскинд създава една хипнотизираща проза, ко€то провокира мисълта на читател€ чрез интригуваща смесица от образи, разкриващи тъмната еротична връзка между смъртта и любовта. јвторът описва различните видове любов и доразвива темата като дава примери с лични случки, митове и откъси от биографиите на известни личности. ”никалните и запомн€щи са историите му: свидетелски€ му разказ за двойка, ко€то прави орален секс по време на задръстване; флиртуващи мъж и жена, които пренебрегват присъстващите; увлечението на “омас ћан по млада сервитьорка. ¬секи един от тези примери служи, за да илюстрира животинската любов, самозаблудата, идеалната Дплатоническа любовФ. «юскинд сравн€ва връзката между любовта и смъртта и неразривността между секса и танатоса. «а разлика от любовта, за ко€то обществото не може да спре да говори, съвременната култура е по-резервирана към темата за смъртта. ≈динственото изключение е "еротични€т копнеж към смъртта". «юскинд се опитва да об€сни защо двете теми са толкова преплетени и неизчерпаеми и се опира на √ьоте,  лайст, ѕлатон и —ократ. ‘иналът на есетата е посветен на сравнението между две митологични фигури на любовта Ц историите за ќрфей и »сус. «юскинд определ€ любовта на ’ристос като нечовечшка и възхвал€ва ќрфей заради неговата смелост и самоотверженост. Ќемски€т писател констатира, че истори€та за ќрфей е много по-докосваща читател€, заради провала му като човешко същество.  ритиците определ€т тона на есетата като лек и пленителен, тъй като Д«а любовта и смърттаФ почти напомн€ на музикално произведение в сравнение с бестселъра на «юскинд ДѕарфюмътФ.
64 страници, цена 0.00 лв.
ISBN: 978-954-330-202-4